Tarieven

1. Aan de slag als jouw algemeen directeur

Wij komen je, al dan niet tijdelijk, helpen om het algemene beleid uit te stippelen of aan te passen en uit te voeren.

Ons tarief is:
 • Vaste vergoeding per dag € 450,-;
 • Auto van de zaak € 625,00 per maand, exclusief brandstof. Wordt door opdrachtnemer verzorgd;
 • Mobiel abonnement en gesprekskosten worden voor 75% doorberekend.

2. Ons Leadgeneratie pakket

Wil je dat jouw verkoopteam zich écht 100% met verkopen kan bezighouden? Heb je nood aan kwalitatief goede afspraken voor jouw verkoopteam? Heb je daar ondersteuning bij nodig? Wij helpen jouw verkoopteam aan afspraken en verzorgen de administratieve afhandeling van de order, zodat zij zich 100% kunnen focussen op verkoop. De database* met bedrijfsgegevens van jouw doelgroep(en) lever je zelf aan.

Ons tarief is:
 • Vergoeding per uur is € 39,50;
 • Vaste maandelijkse bijdrage van € 50,- voor gebruik benodigde middelen, zoals VoIP telefoonsoftware, vast en mobiel telefoontoestel en gesprekskosten;
 • Aanschaf actuele database bedrijfsgegevens, incl. contactpersoon en telefoonnummer, per adres € 0,40;
 • Eenmalige opstartkosten à € 295,00. Voor aanvang te voldoen.
* vraag ons om advies welke gegevens nodig zijn waardoor de investering lager zal uitpakken.

3. Aan de slag als jouw accountmanager

Ik kom je helpen om jouw verkoopresultaten te verbeteren. Ten grondslag ligt de Overeenkomst van Opdracht waarin vermeld staat wat de opdracht concreet inhoudt.

Dat doen wij op basis van onderstaand tarief:
 • Vaste vergoeding per dag € 225,-;
 • Auto van de zaak € 425,00 per maand, exclusief brandstof. Wordt door opdrachtnemer verzorgd;
 • Mobiel abonnement en gesprekskosten worden voor 75% doorberekend.

4. Aan de slag als jouw salesmanager.

Heb je behoefte aan een betere verkoopstrategie? Of een quick win plan van aanpak? Ik kom je helpen. In het kort ben ik een ondernemer en commerciële netwerker in hart en nieren. Ik heb aantoonbare ervaring met diverse branches, alsmede ervaring met (verander)management en leidinggevende functies. Ik ben proactief, transparant en realistisch met een dosis gezonde creativiteit én humor.

Ten grondslag ligt de Overeenkomst van Opdracht waarin vermeld staat wat de opdracht inhoudt.

Dat doen wij op basis van onderstaand tarief:
 • Vaste vergoeding per dag € 325,-;
 • Auto van de zaak € 425,00 per maand, exclusief brandstof. Wordt door opdrachtnemer verzorgd;
 • Mobiel abonnement en gesprekskosten worden voor 75% doorberekend.

5. Aan de slag als jouw sales coach

Wil je dat ik je help met het duurzaam verbeteren van de verkoopresultaten van jouw verkoopteam? Binnen- en/of buitendienst. Tijdens ons gesprek peil ik jouw behoeften als opdrachtgever, de behoeften van jouw salesmanager én de behoeften van jouw accountmanagers. Ook wil ik weten wat de resultaatverwachtingen zijn. Ik zal zelf online dan wel fysiek on the job bepalen wat er beter moet en hoe. Samen maken wij een plan van aanpak en gaan we aan de slag. Uiteraard ben ik bereikbaar voor de mensen die ik coach. Ook voor of na ‘kantoortijd’.

Het tarief dat wij hanteren is:
 • Vaste vergoeding per dag € 360,-;
 • Auto van de zaak € 425,00 per maand, exclusief brandstof. Wordt door opdrachtnemer verzorgd;
 • Mobiel abonnement en gesprekskosten worden voor 75% doorberekend.
 • Exclusief eventueel te huren externe ruimte, verblijfkosten en mogelijk lesmateriaal.